Smiley face
คลินิกสุขภาพจิต รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (2Q)
----

1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่