คลินิกสุขภาพจิต รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบประเมินความเครียด (ST5)
อาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหนระยะ 2-4 สัปดาห์

1. ปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2. มีสมาธิน้อยลง
3. หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ
4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5. ไม่อยากพบปะผู้คน